Giải thưởng Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu

Giải thưởng Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu có nhà hàng đặc sản Việt Nam phục vụ nhiều khách nhất năm 2017